Is het COVID-vaccin veilig voor zwangere vrouwen?

Ben je zwanger? Geef je borstvoeding? Of zou je graag zwanger worden? Je stelt je ongetwijfeld heel wat vragen over COVID-19 en ook: is het veilig om je daar nu tegen te laten vaccineren?


Tot op vandaag is er geen enkel risico van COVID-19-vaccinatie bij zwangere vrouwen geregistreerd.​
Ben je zwanger? Geef je borstvoeding? Of zou je graag zwanger worden? Je stelt je ongetwijfeld heel wat vragen over COVID-19 en ook: is het veilig om je daar nu tegen te laten vaccineren?

Voor vrouwen van vruchtbare leeftijd en vrouwen die borstvoeding geven, is er geen bezwaar tegen vaccinatie. Dat is het oordeel van de Taskforce Vaccinatie en de Hoge Gezondheidsraad (HGR) in ons land. “Er is geen risico op verminderde vruchtbaarheid,” volgens de Taskforce die zelfs systematische vaccinatie aanbeveelt.

Voor zwangere vrouwen beveelt de Taskforce ook systematische vaccinatie aan, maar daar wijkt de Hoge Gezondheidsraad enigszins van af. De HGR acht het nodig om geval per geval te bekijken – en dus niet stelselmatig – of vaccinatie aangewezen is. Daarbij moet nagegaan worden of de voordelen van de vaccinatie voor de zwangere vrouw groter zijn dan de mogelijke risico’s van het vaccin. Dat is bijvoorbeeld het geval voor vrouwen die werken in de zorg die dus meer blootgesteld worden aan het virus. Of voor vrouwen met comorbiditeiten (d.w.z. vrouwen die meerdere chronische aandoeningen hebben) en die dus een groter risico lopen op een ernstige vorm van COVID-19.

De voordelen van vaccinatie? 

Op zaterdag 27 februari presenteerde de Taskforce Vaccinatie verschillende voordelen van vaccinatie tegen COVID-19. Volgens de experten kan vaccinatie beschermen tegen ernstige vormen van COVID-19, vroegtijdige geboortes en maternale sterfte. Bovendien worden de antilichamen die de moeder ontwikkelt dankzij vaccinatie ook doorgegeven aan de baby, zowel tijdens de zwangerschap als nadien bij borstvoeding – en dat biedt alvast bescherming aan de baby. 

De risico’s van vaccinatie? 

Sinds het begin van de pandemie zijn talloze studies uitgevoerd om na te gaan welke impact een infectie met het coronavirus tijdens de zwangerschap kan hebben op de gezondheid van zwangere vrouwen, het verloop van de zwangerschap en de gezondheid van de pasgeborene. Zwangerschap wordt op basis van die gegevens beschouwd als risicofactor voor ernstige COVID-19.

Over de impact van vaccinatie tegen COVID-19 tijdens zwangerschap zijn beperkte gegevens beschikbaar, omdat zwangere vrouwen uit voorzorg niet worden opgenomen in klinische studies. Toch lijken de beperkte gegevens (van deelnemers die toch, al dan niet onverwacht, zwanger zijn geworden) aan te geven dat vaccinatie geen risico’s inhoudt voor de zwangere vrouw of de baby. Omdat de wetenschappelijke data over de risico’s bij zwangere vrouwen voorlopig dus beperkt zijn, oordeelt de HGR dat vaccinatie bij zwangere vrouwen best geval per geval bekeken wordt.

De Taskforce Vaccinatie benadrukt ook dat er tot op vandaag nog geen enkel risico van COVID-19-vaccinatie bij zwangere vrouwen is geregistreerd. Volgens de experten in de werkgroep kan de vaccinatie zelf wel wat ongewenste bijwerkingen veroorzaken, zoals onwel zijn of koorts na inenting, maar die bijwerkingen zijn van korte duur en gaan spontaan voorbij. Als reactie op de inenting kunnen er eventueel ook contracties optreden, maar die zullen volgens de Taskforce zeker niet leiden tot vroeggeboorte. 


 


 

Onze Missie

Apotheek.be ondersteunt en benadrukt de rol van de apotheker als volwaardige partner in de gezondheidszorg.

Contacteer ons

Gelieve er rekening mee te houden dat apotheek.be geen online apotheek is

Wettelijke Vermeldingen

Privacy policy
Deontologie