Gebrekkige therapietrouw? Je apotheker kan je helpen!

​​​​​
Veel mensen nemen hun geneesmiddelen niet of niet op tijd in. Een gebrekkige therapietrouw, heet dat. Je apotheker kan je daarbij helpen.


 


​​Een behandeling correct volgen is soms makkelijker gezegd dan gedaan.​​​​


Veel mensen nemen hun geneesmiddelen niet of niet op tijd in. Een gebrekkige therapietrouw, heet dat. Je apotheker kan je daarbij helpen. 

Een behandeling niet correct volgen houdt belangrijke risico’s in voor de gezondheid. Een gebrek aan therapietrouw kan bijkomende consultaties en medische testen veroorzaken, kan ervoor zorgen dat de aandoening verergert of kan zelfs leiden tot hospitalisatie. Het risico op die gevolgen vermindert drastisch bij goede therapietrouw. Maar een behandeling correct volgen is soms makkelijker gezegd dan gedaan… Gelukkig heeft je apotheker oplossingen! 

Heldere uitleg 

Een gebrekkige therapietrouw wordt vaak veroorzaakt door een gebrek aan kennis. Als een patiënt niet weet waarom zijn medicatie belangrijk is, schiet de therapietrouw erbij in. Daarom krijg je van je apotheker heldere informatie over jouw geneesmiddelen: Waarvoor dienen ze? Wanneer en hoe moet je ze innemen? Wat zijn de mogelijke bijwerkingen? Indien je vragen hebt over jouw medicatie kan je daarmee altijd bij jouw apotheker terecht. 

Een oplossing op maat 

Een gebrekkige therapietrouw heeft niet altijd te maken met verg​eetachtigheid of slordigheid, het kan ook andere oorzaken hebben: bijvoorbeeld angst voor bijwerkingen, of problemen met het innemen van het geneesmiddel (bv. inhalatiemedicatie), of omdat er geen klachten (meer) zijn, of... Je apotheker zal daar graag met jou over praten en kan wellicht een oplossing voorstellen die jou past. 

Uw huisarts contacteren 

Soms zijn minder pillen per dag de oplossing. Of een gelijkwaardig geneesmiddel met minder bijwerkingen. Of met een andere vorm (bv. smelttabletten). Indien dat het geval is, kan je apotheker je huisarts contacteren - als je het daarmee eens bent - en een alternatief voorstellen dat het je gemakkelijker maakt om je medicatie (tijdig) in te nemen. 

Een medicatieschema meegeven 

Patiënten die meerdere geneesmiddelen op verschillende tijdstippen moeten nemen, zien soms door de bomen het bos niet meer. Daarom kan je apotheker je een medicatieschema meegeven waarop duidelijk vermeld staat welke geneesmiddelen je wanneer moet innemen. Zo kan je beter het overzicht op je medicatiegebruik behouden. 

Een weekdoos 

Om een goed overzicht te behouden, kan je ook gebruik maken van een pillendoos (weekdoos). Daarin kan je je geneesmiddelen groeperen per dag en per innamemoment (bv. 's morgens, 's middags en 's avonds). Zo kan je voorkomen dat je je medicatie op verkeerde momenten inneemt. Je apotheker kan je helpen bij de keuze van een geschikte weekdoos en die, indien nodig of indien je dat wenst, voorbereiden voor jou. 

Een pillenwekker

Als je erg vergeetachtig bent, ben je misschien geholpen met een pillenwekker. Dat toestelletje, dat door je apotheker wordt geprogrammeerd, geeft een geluids- en/of trilalarm wanneer het tijd is om je medicatie in te nemen. Tegelijkertijd licht het schermpje op en verschijnt de naam en de dosering van het geneesmiddel. Er kan ook een melding verschijnen om je eraan te herinneren dat je naar je apotheker of huisarts moet om je medicatie te verlengen. 

Je medicatie voorbereiden 

Als je er niet meer goed uit wijsgeraakt, kan je aan je apotheker vragen om jouw medicatie voor te bereiden voor jou. Je apotheker kan je geneesmiddelen groeperen per dag en per innamemoment en ze vervolgens herverpakken, bijvoorbeeld in een weekdoos. Individuele medicatievoorbereiding (IMV) heet dat. 

De thuisverpleegkundige contacteren 

Als je regelmatig beroep doet op thuisverpleging, kan je apotheker - indien je ermee akkoord gaat - ook de thuisverpleegkundige contacteren. Die kan jou helpen om je geneesmiddelen in te nemen, bv. oogdruppels toedienen. De thuisverpleegkundige kan je geneesmiddelen ook voor jou klaarzetten. Indien er zich problemen zouden voordoen met het medicatiegebruik, dan kan de thuisverpleegkundige dat melden aan je apotheker of huisarts.​

Onze Missie

Apotheek.be ondersteunt en benadrukt de rol van de apotheker als volwaardige partner in de gezondheidszorg.

Contacteer ons

Gelieve er rekening mee te houden dat apotheek.be geen online apotheek is

Wettelijke Vermeldingen

Privacy policy
Deontologie