Waarom het AstraZeneca vaccin verder wordt toegediend

In tegenstelling tot sommige andere landen, heeft ons land beslist om de inenting met dat vaccin voorlopig niet te onderbreken. Waarom niet?


Mensen die nu het vaccin weigeren, worden niet meer uitgenodigd voor vaccinatie tijdens de huidige vaccinatiecampagne.
De COVID-vaccins blijven het nieuws domineren: gaat het niet om problemen met de levering, dan wel om mogelijke ongewenste bijwerkingen – zoals nu het geval is met de meldingen van bloedklonters bij mensen die gevaccineerd zijn met het vaccin van AstraZeneca. In tegenstelling tot sommige andere landen, heeft ons land beslist om de inenting met dat vaccin voorlopig niet te onderbreken. Waarom niet?


Er is geen oorzakelijk verband

Momenteel ligt het aantal meldingen van bloedklonters bij mensen die gevaccineerd zijn, niet hoger dan wat doorgaans bij de algemene, niet-gevaccineerde, bevolking wordt vastgesteld.

Integendeel, het aantal meldingen van bloedklonters bij gevaccineerde personen ligt veel lager dan in de algemene bevolking: op 6 weken tijd zijn in België meer dan 150.000 AstraZeneca-vaccins toegediend, en slechts 2 gevallen van trombose (= het ontstaan van bloedklonters) na vaccinatie met dat vaccin gemeld. In de ganse Europese Unie gaat het om 30 meldingen op ongeveer 5 miljoen mensen die het AstraZeneca-vaccin kregen toegediend (terwijl je er ongeveer 150 op 5 miljoen zou verwachten).


Advies op basis van bekende gegevens

De Taskforce Vaccinatie in ons land staat erom bekend zeer voorzichtig te werk te gaan (denk maar aan de voorzichtige start van onze vaccinatiecampagne). In deze kwestie heeft ze zich op de beschikbare gegevens gebaseerd om te oordelen dat de toediening met het vaccin van AstraZeneca voorlopig niet onderbroken moet worden. Belangrijke argumenten zijn:

  • ​Het aantal meldingen van bloedklonters na vaccinatie ligt lager dan bij de algemene niet-gevaccineerde bevolking.

  • De voordelen van vaccinatie tegen het coronavirus zijn momenteel veel groter dan de mogelijke risico's. Dat is ook de mening van de Wereldgezondheidsorganisatie en het Europees Geneesmiddelenagentschap, in afwachting van het verder onderzoek dat zij nu verrichten op basis van de gemelde gevallen.

  • De Internationale organisatie voor trombose en bloedstolling (ISTH) bevestigt in een nieuwsbericht (Engelstalig) dat het lage aantal meldingen van trombose in vergelijking met het aantal toegediende vaccins geen direct verband doet vermoeden en benadrukt dat tromboses vrij frequent voorkomen in de algemene bevolking in 'normale' tijden en niet eerder gelinkt zijn aan vaccinatie.

  • In de Europese Unie zijn reeds meer dan 20 miljoen mensen besmet geraakt met het coronavirus, en veroorzaakte COVID-19 al meer dan 500.000 overlijdens. Het AstraZeneca-vaccin vermindert de kans op een ziekenhuisopname door COVID-19 met 94%.

Nauwgezette opvolging

Alle meldingen van mogelijke bijwerkingen van de COVID-19-vaccins worden geregistreerd en opgevolgd door het Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten, en na analyse ook bezorgd aan het Europees geneesmiddelenagentschap. Ieder geval wordt dus ernstig genomen en opgevolgd. Je kan een wekelijks overzicht van gemelde bijwerkingen overigens raadplegen op de website van het fagg.


Van vaccin veranderen kan niet

De Taskforce Vaccinatie herinnert eraan dat het type vaccin dat je zal krijgen, op voorhand is vastgelegd. Je kan dus niet van vaccin veranderen door je afspraak te verplaatsen. Mensen die nu het vaccin weigeren, worden niet meer uitgenodigd voor vaccinatie tijdens de huidige vaccinatiecampagne.

Bezorgdheid over de coronavaccins is in deze tijden heel normaal, maar op basis van de bekende gegevens is het nog steeds veiliger om je wél te laten vaccineren, dan dat je je niet laat vaccineren tegen COVID-19. Heb je vragen of twijfel je welke keuze je moet maken? Praat er in alle vertrouwen over met je apotheker, hij of zij zal je met veel plezier en met kennis van zaken ook in deze gezondheidskwestie begeleiden.


Onze Missie

Apotheek.be ondersteunt en benadrukt de rol van de apotheker als volwaardige partner in de gezondheidszorg.

Contacteer ons

Gelieve er rekening mee te houden dat apotheek.be geen online apotheek is

Wettelijke Vermeldingen

Privacy policy
Deontologie