21 octobre 2022

Een attest van de apotheker?

Een attest van de apotheker?

Apothekers kunnen voortaan een document afleveren voor een positieve covid sneltest. Dat document rechtvaardigt een afwezigheid op school voor kinderen vanaf 6 jaar. Voor een afwezigheid op het werk kan het document niet gebruikt worden.

Apothekers kunnen voortaan een document afleveren voor een positieve covid sneltest. Dat document rechtvaardigt een afwezigheid op school voor kinderen vanaf 6 jaar. Voor een afwezigheid op het werk kan het document niet gebruikt worden.

Sinds vorige week is de teststrategie voor COVID-19 in ons land gewijzigd. Bij symptomen is het aanbevolen om binnen de 5 dagen een zelftest te doen of een snelle antigeentest te laten uitvoeren in de apotheek. Voor kinderen vanaf 6 jaar die een positieve sneltest bij de apotheker afleggen, mogen apothekers voortaan een document afleveren die gebruikt kan worden om een afwezigheid op school te rechtvaardigen. Of zo’n document van de apotheker ook geldig kan zijn voor afwezigheid op het werk, wordt nog besproken.

Wat vraagt de school van je kind?

Niet alle scholen vereisen een attest voor de afwezigheid van een kind door COVID-19. Het is dus aanbevolen om je eerst te informeren bij de school van je kind of een afwezigheidsattest nodig is.

Voor kinderen vanaf 6 jaar die een positieve sneltest bij de apotheker afleggen, mogen apothekers voortaan een document afleveren die gebruikt kan worden om een afwezigheid op school te rechtvaardigen.

Wanneer moet je een sneltest doen?

De online Zelfevaluatietool van de overheid laat je toe om na te gaan of een covidtest nuttig is. Als een test nodig is voor jou of je kind (vanaf 6 jaar), wordt een testcode gecreëerd door het platform. Met die code kan je een afspraak maken bij een apotheek in je buurt. Je kan ook rechtstreeks een afspraak maken bij de apotheek zonder gebruik te maken van de Zelfevaluatietool. Als je symptomen hebt, wordt de test in de apotheek sowieso terugbetaald.

Hier kan je nagaan in welke apotheek je je kan laten testen.

Wat doe je na je test?

  • Bij een positieve test, ga je in isolatie. Je blijft 7 dagen thuis (te tellen vanaf het begin van de symptomen, of de dag waarop je positief test als je geen symptomen zou hebben). Daarna pas je nog 3 dagen beschermende maatregelen toe: maximaal je contacten beperken en in binnenruimtes (openbaar vervoer, winkel, etc.) een mondmasker dragen. Iedereen vanaf 6 jaar moet die maatregelen toepassen.
  • Bij een negatieve zelftest bij symptomen, is het aanbevolen om thuis te blijven (en/of een masker te dragen) zolang de symptomen aanhouden. Een negatief resultaat bij een zelftest sluit niet noodzakelijk een besmetting met COVID-19 uit. Bovendien is het ook aanbevolen om de verspreiding van andere luchtweginfecties (zoals de griep) tegen te gaan. Opgelet: het document van de apotheker is NIET geldig voor personen die een bewijs van negatieve test nodig hebben. Het Europese COVID-19 testcertificaat blijft in dat geval van toepassing.

Meer info op www.info-coronavirus.be

Sinds vorige week is de teststrategie voor COVID-19 in ons land gewijzigd. Bij symptomen is het aanbevolen om binnen de 5 dagen een zelftest te doen of een snelle antigeentest te laten uitvoeren in de apotheek. Voor kinderen vanaf 6 jaar die een positieve sneltest bij de apotheker afleggen, mogen apothekers voortaan een document afleveren die gebruikt kan worden om een afwezigheid op school te rechtvaardigen. Of zo’n document van de apotheker ook geldig kan zijn voor afwezigheid op het werk, wordt nog besproken.

Wat vraagt de school van je kind?

Niet alle scholen vereisen een attest voor de afwezigheid van een kind door COVID-19. Het is dus aanbevolen om je eerst te informeren bij de school van je kind of een afwezigheidsattest nodig is.

Voor kinderen vanaf 6 jaar die een positieve sneltest bij de apotheker afleggen, mogen apothekers voortaan een document afleveren die gebruikt kan worden om een afwezigheid op school te rechtvaardigen.

Wanneer moet je een sneltest doen?

De online Zelfevaluatietool van de overheid laat je toe om na te gaan of een covidtest nuttig is. Als een test nodig is voor jou of je kind (vanaf 6 jaar), wordt een testcode gecreëerd door het platform. Met die code kan je een afspraak maken bij een apotheek in je buurt. Je kan ook rechtstreeks een afspraak maken bij de apotheek zonder gebruik te maken van de Zelfevaluatietool. Als je symptomen hebt, wordt de test in de apotheek sowieso terugbetaald.

Hier kan je nagaan in welke apotheek je je kan laten testen.

Wat doe je na je test?

  • Bij een positieve test, ga je in isolatie. Je blijft 7 dagen thuis (te tellen vanaf het begin van de symptomen, of de dag waarop je positief test als je geen symptomen zou hebben). Daarna pas je nog 3 dagen beschermende maatregelen toe: maximaal je contacten beperken en in binnenruimtes (openbaar vervoer, winkel, etc.) een mondmasker dragen. Iedereen vanaf 6 jaar moet die maatregelen toepassen.
  • Bij een negatieve zelftest bij symptomen, is het aanbevolen om thuis te blijven (en/of een masker te dragen) zolang de symptomen aanhouden. Een negatief resultaat bij een zelftest sluit niet noodzakelijk een besmetting met COVID-19 uit. Bovendien is het ook aanbevolen om de verspreiding van andere luchtweginfecties (zoals de griep) tegen te gaan. Opgelet: het document van de apotheker is NIET geldig voor personen die een bewijs van negatieve test nodig hebben. Het Europese COVID-19 testcertificaat blijft in dat geval van toepassing.

Meer info op www.info-coronavirus.be


Dernière mise à jour le  16/03/2023

© APB 2023 Editeur Responsable: Nicolas Echement

Trouver une pharmacie

Une question sur votre santé ou vos médicaments ? Demandez conseil à un pharmacien près de chez vous.

Pharmacies que vous avez précédemment consultées

Itinéraire {{item.addressDesc}}

Heures d'ouverture

{{item.pharmacyOpenInfo.openDesc.toUpperCase()}} {{item.pharmacyOpenInfo.extraInfo}}
La nuit, les pharmaciens de garde sont à votre service pour tout médicament urgent. Actuellement de garde. La nuit, les pharmaciens de garde sont à votre service pour tout médicament urgent.
lundi Veuillez contacter la pharmacie pour connaître ses heures d'ouverture
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi
dimanche

Services disponibles dans la pharmacie

{{service.desc}}

Pour des conseils personalisés, privilégiez toujours le contact en pharmacie. Si vous le souhaitez, certaines pharmacies vous permettent également de :

Prendre rendez-vous

Réservez directement un médicament ou un produit de santé

Accéder à leur site web

Dans certaines régions du pays, il faut appeler un numéro de téléphone spécifique pour savoir quelle pharmacie dispose d'un veilleur de nuit (tarif zonal)