14 septembre 2021

Geen papieren voorschriften meer?

Geen papieren voorschriften meer?

​​​​​​ Voortaan mag je arts je voorstellen o​m dat papiertje niet meer af te drukken. Maar elke patiënt heeft wel het recht om zelf te kiezen…

​​​​​​ Voortaan mag je arts je voorstellen o​m dat papiertje niet meer af te drukken. Maar elke patiënt heeft wel het recht om zelf te kiezen…

De meeste voorschriften van artsen worden elektronisch gemaakt. Je herkent ze aan de barcode helemaal bovenaan het (papieren bewijs van elektronisch) voorschrift. Wanneer je apotheker die barcode scant (of de cijfers en letters manueel invoert), dan verschijnt op zijn scherm de hele inhoud van wat de arts voorschreef: de naam en het identificatienummer van de patiënt en van de arts; de voorgeschreven producten en de instructies voor een goed gebruik (3 maal per dag, voor het eten, enz.). De 'uiterste datum van geldigheid', die strikt gecontroleerd wordt, staat er ook op.

Al die informatie staat op het papieren 'bewijs van elektronisch voorschrift' dat je van je arts krijgt. Indien nodig kan dit papieren bewijs worden gebruikt als geheugensteuntje, of je apotheker zelfs helpen bij het afleveren van je geneesmiddelen in geval van een technische storing bij het ophalen van elektronische voorschriften.

​Sinds 15 september mag je arts je voorstellen om dat papiertje niet meer af te drukken. Als iedere patiënt die keuze maakt, kunnen we (veel) papier besparen. Maar elke patiënt heeft wel het recht om zelf te kiezen… en dus om een papier te krijgen als hij zich meer op zijn gemak voelt met zo'n 'geheugensteuntje'.

​​Heb je vragen over deze 3 opties? Aarzel niet om ze aan je apotheker te stellen. Hij zal je graag te woord staan!

 

Wat zijn de verschillende opties?  

  • Je geeft de voorkeur aan een papieren document. Als je dat wenst, moet je arts je een papieren 'bewijs van elektronisch voorschrift' blijven meegeven. Het is dus aan jou om te beslissen of je een papieren document wil!

  • Heb je liever geen papier meer, dan raden we sterk aan om met één van de beschikbare app's te werken. Je apotheker zal je graag advies geven over welke app's je makkelijk kan downloaden en activeren op je smartphone. De meeste app's bieden je verschillende functionaliteiten waarmee je je openstaande voorschriften kan beheren, terwijl ze alle nodige garanties bieden inzake de vertrouwelijkheid van je gegevens. 
    Wanneer je de app opent, krijgt je alle elektronische voorschriften te zien die nog niet zijn afgeleverd. Je apotheker kan onmiddellijk de barcode van het gewenste voorschrift scannen. De geneesmiddelen en de dosering zijn ook op het scherm te zien. Als er zich een technisch problemen zou voordoen, kan je apotheker je dus nog altijd helpen.

  • In geval van nood volstaat je identiteitskaart... Je kunt inderdaad ook naar de apotheek gaan zonder - papieren of digitaal - bewijs van elektronisch voorschrift. Je voorschriften staan uiteraard niet op de chip van je identiteitskaart, maar door je eID-kaart te lezen, kan je apotheker ze via het beveiligde platform raadplegen. Als hij je identiteitskaart de afgelopen 15 maanden al heeft gelezen, kan hij je voorschriften zelfs terugvinden via je je rijksregisternummer, dat hij in je farmaceutisch dossier bewaart. Wanneer er zich een technisch probleem voordoet, heeft je apotheker echter geen toegang tot je voorschrift en kan hij je geneesmiddelen niet afleveren. Gebruik deze optie dus best alleen in noodgevallen.

De meeste voorschriften van artsen worden elektronisch gemaakt. Je herkent ze aan de barcode helemaal bovenaan het (papieren bewijs van elektronisch) voorschrift. Wanneer je apotheker die barcode scant (of de cijfers en letters manueel invoert), dan verschijnt op zijn scherm de hele inhoud van wat de arts voorschreef: de naam en het identificatienummer van de patiënt en van de arts; de voorgeschreven producten en de instructies voor een goed gebruik (3 maal per dag, voor het eten, enz.). De 'uiterste datum van geldigheid', die strikt gecontroleerd wordt, staat er ook op.

Al die informatie staat op het papieren 'bewijs van elektronisch voorschrift' dat je van je arts krijgt. Indien nodig kan dit papieren bewijs worden gebruikt als geheugensteuntje, of je apotheker zelfs helpen bij het afleveren van je geneesmiddelen in geval van een technische storing bij het ophalen van elektronische voorschriften.

​Sinds 15 september mag je arts je voorstellen om dat papiertje niet meer af te drukken. Als iedere patiënt die keuze maakt, kunnen we (veel) papier besparen. Maar elke patiënt heeft wel het recht om zelf te kiezen… en dus om een papier te krijgen als hij zich meer op zijn gemak voelt met zo'n 'geheugensteuntje'.

​​Heb je vragen over deze 3 opties? Aarzel niet om ze aan je apotheker te stellen. Hij zal je graag te woord staan!

 

Wat zijn de verschillende opties?  

  • Je geeft de voorkeur aan een papieren document. Als je dat wenst, moet je arts je een papieren 'bewijs van elektronisch voorschrift' blijven meegeven. Het is dus aan jou om te beslissen of je een papieren document wil!

  • Heb je liever geen papier meer, dan raden we sterk aan om met één van de beschikbare app's te werken. Je apotheker zal je graag advies geven over welke app's je makkelijk kan downloaden en activeren op je smartphone. De meeste app's bieden je verschillende functionaliteiten waarmee je je openstaande voorschriften kan beheren, terwijl ze alle nodige garanties bieden inzake de vertrouwelijkheid van je gegevens. 
    Wanneer je de app opent, krijgt je alle elektronische voorschriften te zien die nog niet zijn afgeleverd. Je apotheker kan onmiddellijk de barcode van het gewenste voorschrift scannen. De geneesmiddelen en de dosering zijn ook op het scherm te zien. Als er zich een technisch problemen zou voordoen, kan je apotheker je dus nog altijd helpen.

  • In geval van nood volstaat je identiteitskaart... Je kunt inderdaad ook naar de apotheek gaan zonder - papieren of digitaal - bewijs van elektronisch voorschrift. Je voorschriften staan uiteraard niet op de chip van je identiteitskaart, maar door je eID-kaart te lezen, kan je apotheker ze via het beveiligde platform raadplegen. Als hij je identiteitskaart de afgelopen 15 maanden al heeft gelezen, kan hij je voorschriften zelfs terugvinden via je je rijksregisternummer, dat hij in je farmaceutisch dossier bewaart. Wanneer er zich een technisch probleem voordoet, heeft je apotheker echter geen toegang tot je voorschrift en kan hij je geneesmiddelen niet afleveren. Gebruik deze optie dus best alleen in noodgevallen.


Dernière mise à jour le  16/03/2023

© APB 2023 Editeur Responsable: Nicolas Echement

Trouver une pharmacie

Une question sur votre santé ou vos médicaments ? Demandez conseil à un pharmacien près de chez vous.

Pharmacies que vous avez précédemment consultées

Itinéraire {{item.addressDesc}}

Heures d'ouverture

{{item.pharmacyOpenInfo.openDesc.toUpperCase()}} {{item.pharmacyOpenInfo.extraInfo}}
La nuit, les pharmaciens de garde sont à votre service pour tout médicament urgent. Actuellement de garde. La nuit, les pharmaciens de garde sont à votre service pour tout médicament urgent.
lundi Veuillez contacter la pharmacie pour connaître ses heures d'ouverture
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi
dimanche

Services disponibles dans la pharmacie

{{service.desc}}

Pour des conseils personalisés, privilégiez toujours le contact en pharmacie. Si vous le souhaitez, certaines pharmacies vous permettent également de :

Prendre rendez-vous

Réservez directement un médicament ou un produit de santé

Accéder à leur site web

Dans certaines régions du pays, il faut appeler un numéro de téléphone spécifique pour savoir quelle pharmacie dispose d'un veilleur de nuit (tarif zonal)