15 septembre 2022

“Geneesmiddelen zonder kwalijke gevolgen”

“Geneesmiddelen zonder kwalijke gevolgen”

De Werelddag voor Patiëntveiligheid besteedt dit jaar aandacht aan de veiligheid van geneesmiddelen. Op 17 september zijn er allerlei evenementen om te herinneren aan het belang van een goed medicatiegebruik.

De Werelddag voor Patiëntveiligheid besteedt dit jaar aandacht aan de veiligheid van geneesmiddelen. Op 17 september zijn er allerlei evenementen om te herinneren aan het belang van een goed medicatiegebruik.

Zowel voor eenmalige hoofdpijn als voor  een chronische ziekte hebben we graag de passende medicatie bij de hand. Wat een geluk dat we die middelen ter beschikking hebben! Maar het innemen van medicatie is niet zomaar een onschuldig gebaar. Want als geneesmiddelen niet op de juiste manier worden bewaard, voorgeschreven, verstrekt of toegediend of niet voldoende worden gecontroleerd, kunnen sommige middelen ernstige schadelijke gevolgen hebben, die zelfs kunnen leiden tot een handicap, of een overlijden.

Vermijdbaar risico

Onveilig medicatiegebruik (bijvoorbeeld als gevolg van zelfmedicatie) en medicatiefouten (onder meer als gevolg van vermoeidheid) kunnen worden vermeden. Nochtans vormen zij een van de belangrijkste oorzaken van “schade” in de gezondheidszorg. Door de COVID-19-pandemie is dat risico nog toegenomen, want het zorgpersoneel staat voortdurend onder druk en patiënten zijn minder geneigd om medische hulp in te roepen.

Werelddag wil vooral sensibiliseren

Met het oog op die context kozen de organisatoren voor “veilig medicatiegebruik” als thema van de Werelddag voor Patiëntveiligheid op 17 september. Er worden allerlei acties georganiseerd om de politieke wereld erop te wijzen dat het belangrijk is om de veiligheid van patiënten te verbeteren en de schade die zij lijden, te beperken. Maar ook u kunt op uw eigen niveau actie ondernemen!

Zelfs een geneesmiddel dat beschikbaar is zonder voorschrift kan schadelijke effecten hebben. Voor een veilige zelfmedicatie doet u best een beroep op uw apotheker, vooral wanneer u zwanger bent of zwanger wilt worden.

Beperk de risico’s

Voor een goed medicatiegebruik volgt u best de aanwijzingen van uw arts en uw apotheker (met betrekking tot de dosis, de duur van de behandeling, het tijdstip van inname, …). En vergeet niet: zelfs een geneesmiddel dat beschikbaar is zonder voorschrift kan schadelijke effecten hebben (contra-indicaties, wisselwerking met uw huidige medicatie, ongewenste bijwerkingen, …). Voor een veilige zelfmedicatie doet u best een beroep op uw apotheker, vooral wanneer u zwanger bent of zwanger wilt worden. Hij of zij zal u ook uitleggen hoe u uw geneesmiddelen best kunt bewaren.

Ten slotte, als u geneesmiddelen koopt via internet, zorg er dan voor dat u enkel bestelt bij erkende online apotheken. Die herkent u aan het Europese logo dat zij op elke webpagina moeten weergeven. Als u daarop klikt, komt u uit bij de lijst van de erkende online apotheken in België. Op die manier bent u zeker dat u medicatie koopt die correct is gecontroleerd.

Met die tips in het achterhoofd, kunt u zichzelf goed verzorgen, in alle veiligheid!

Zowel voor eenmalige hoofdpijn als voor  een chronische ziekte hebben we graag de passende medicatie bij de hand. Wat een geluk dat we die middelen ter beschikking hebben! Maar het innemen van medicatie is niet zomaar een onschuldig gebaar. Want als geneesmiddelen niet op de juiste manier worden bewaard, voorgeschreven, verstrekt of toegediend of niet voldoende worden gecontroleerd, kunnen sommige middelen ernstige schadelijke gevolgen hebben, die zelfs kunnen leiden tot een handicap, of een overlijden.

Vermijdbaar risico

Onveilig medicatiegebruik (bijvoorbeeld als gevolg van zelfmedicatie) en medicatiefouten (onder meer als gevolg van vermoeidheid) kunnen worden vermeden. Nochtans vormen zij een van de belangrijkste oorzaken van “schade” in de gezondheidszorg. Door de COVID-19-pandemie is dat risico nog toegenomen, want het zorgpersoneel staat voortdurend onder druk en patiënten zijn minder geneigd om medische hulp in te roepen.

Werelddag wil vooral sensibiliseren

Met het oog op die context kozen de organisatoren voor “veilig medicatiegebruik” als thema van de Werelddag voor Patiëntveiligheid op 17 september. Er worden allerlei acties georganiseerd om de politieke wereld erop te wijzen dat het belangrijk is om de veiligheid van patiënten te verbeteren en de schade die zij lijden, te beperken. Maar ook u kunt op uw eigen niveau actie ondernemen!

Zelfs een geneesmiddel dat beschikbaar is zonder voorschrift kan schadelijke effecten hebben. Voor een veilige zelfmedicatie doet u best een beroep op uw apotheker, vooral wanneer u zwanger bent of zwanger wilt worden.

Beperk de risico’s

Voor een goed medicatiegebruik volgt u best de aanwijzingen van uw arts en uw apotheker (met betrekking tot de dosis, de duur van de behandeling, het tijdstip van inname, …). En vergeet niet: zelfs een geneesmiddel dat beschikbaar is zonder voorschrift kan schadelijke effecten hebben (contra-indicaties, wisselwerking met uw huidige medicatie, ongewenste bijwerkingen, …). Voor een veilige zelfmedicatie doet u best een beroep op uw apotheker, vooral wanneer u zwanger bent of zwanger wilt worden. Hij of zij zal u ook uitleggen hoe u uw geneesmiddelen best kunt bewaren.

Ten slotte, als u geneesmiddelen koopt via internet, zorg er dan voor dat u enkel bestelt bij erkende online apotheken. Die herkent u aan het Europese logo dat zij op elke webpagina moeten weergeven. Als u daarop klikt, komt u uit bij de lijst van de erkende online apotheken in België. Op die manier bent u zeker dat u medicatie koopt die correct is gecontroleerd.

Met die tips in het achterhoofd, kunt u zichzelf goed verzorgen, in alle veiligheid!


Dernière mise à jour le  16/03/2023

© APB 2024 Editeur Responsable: Nicolas Echement

Trouver une pharmacie

Une question sur votre santé ou vos médicaments ? Demandez conseil à un pharmacien près de chez vous.

Pharmacies que vous avez précédemment consultées

Itinéraire {{item.addressDesc}}

Heures d'ouverture

{{item.pharmacyOpenInfo.openDesc.toUpperCase()}} {{item.pharmacyOpenInfo.extraInfo}}
La nuit, les pharmaciens de garde sont à votre service pour tout médicament urgent. Actuellement de garde. La nuit, les pharmaciens de garde sont à votre service pour tout médicament urgent.
lundi Veuillez contacter la pharmacie pour connaître ses heures d'ouverture
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi
dimanche

Services disponibles dans la pharmacie

{{service.desc}}

Pour des conseils personalisés, privilégiez toujours le contact en pharmacie. Si vous le souhaitez, certaines pharmacies vous permettent également de :

Prendre rendez-vous

Réservez directement un médicament ou un produit de santé

Accéder à leur site web

Dans certaines régions du pays, il faut appeler un numéro de téléphone spécifique pour savoir quelle pharmacie dispose d'un veilleur de nuit (tarif zonal)