12 octobre 2022

Je gezondheidsgegevens delen? Veilig en nuttig!

Je gezondheidsgegevens delen? Veilig en nuttig!

Ongeacht of je ziek bent, is het delen van jouw gegevens met zorgverstrekkers nuttig want dat laat toe om de zorg voor jou te verbeteren en te vereenvoudigen. Jij beslist wie toegang heeft tot jouw medisch dossier!

Ongeacht of je ziek bent, is het delen van jouw gegevens met zorgverstrekkers nuttig want dat laat toe om de zorg voor jou te verbeteren en te vereenvoudigen. Jij beslist wie toegang heeft tot jouw medisch dossier!

Als patiënt geef je je toestemming - of niet - voor het delen van jouw gezondheidsgegevens tussen jouw zorgverleners in België, en in sommige gevallen ook internationaal. Het gaat bijvoorbeeld om jouw vaccinatiestatus en voorgeschreven geneesmiddelen, maar ook over je leeftijd, lengte, gewicht, bloedgroep, etc.

Het is mogelijk dat je ooit, wanneer je bijvoorbeeld medische hulp nodig had, je toestemming hebt gegeven zonder het volledig te beseffen, door een document te ondertekenen. De Belgische wet vereist wel dat je bewust (en dus geïnformeerd) je toestemming geeft.​

Waarvoor dient het?

Het delen van gezondheidsgegevens is zeer nuttig, zowel voor jou persoonlijk (want de zorg voor jou verbetert) als voor de samenleving, doordat de geneeskunde en ons zorgsysteem kunnen evolueren op basis van informatie.

Wie krijgt toegang tot mijn gegevens?

De bescherming van jouw privacy wordt gegarandeerd door een aantal maatregelen die ervoor zorgen dat organisaties of zorgverleners die met jou niks te maken hebben, jouw gegevens niet kunnen raadplegen. Enkel wanneer je een beroep doet op een zorgverlener, creëer je met hem een 'therapeutische relatie' en mag hij, in het kader van jouw zorg, jouw gezondheidsgegevens consulteren.​

Beheer je toestemming

Online, op mijngezondheid.belgie.be, kan je zien welke gegevens over jou gedeeld kunnen worden met zorgverleners. Via je profiel beheer je je toestemming: beslis of jouw gegevens gedeeld mogen worden, en zo ja, met wie dan wel of niet.

Wil je je ervan verzekeren dat jouw werkgever of jouw buurman die arts is, geen toegang heeft tot jouw gezondheidsgegevens? Aarzel niet om de antwoorden op de meest gestelde vragen te gaan bekijken op mijngezondheid.belgie.be.

Je kan ook vragen aan een zorgverlener om jou daarbij te helpen.​

Als patiënt geef je je toestemming - of niet - voor het delen van jouw gezondheidsgegevens tussen jouw zorgverleners in België, en in sommige gevallen ook internationaal. Het gaat bijvoorbeeld om jouw vaccinatiestatus en voorgeschreven geneesmiddelen, maar ook over je leeftijd, lengte, gewicht, bloedgroep, etc.

Het is mogelijk dat je ooit, wanneer je bijvoorbeeld medische hulp nodig had, je toestemming hebt gegeven zonder het volledig te beseffen, door een document te ondertekenen. De Belgische wet vereist wel dat je bewust (en dus geïnformeerd) je toestemming geeft.​

Waarvoor dient het?

Het delen van gezondheidsgegevens is zeer nuttig, zowel voor jou persoonlijk (want de zorg voor jou verbetert) als voor de samenleving, doordat de geneeskunde en ons zorgsysteem kunnen evolueren op basis van informatie.

Wie krijgt toegang tot mijn gegevens?

De bescherming van jouw privacy wordt gegarandeerd door een aantal maatregelen die ervoor zorgen dat organisaties of zorgverleners die met jou niks te maken hebben, jouw gegevens niet kunnen raadplegen. Enkel wanneer je een beroep doet op een zorgverlener, creëer je met hem een 'therapeutische relatie' en mag hij, in het kader van jouw zorg, jouw gezondheidsgegevens consulteren.​

Beheer je toestemming

Online, op mijngezondheid.belgie.be, kan je zien welke gegevens over jou gedeeld kunnen worden met zorgverleners. Via je profiel beheer je je toestemming: beslis of jouw gegevens gedeeld mogen worden, en zo ja, met wie dan wel of niet.

Wil je je ervan verzekeren dat jouw werkgever of jouw buurman die arts is, geen toegang heeft tot jouw gezondheidsgegevens? Aarzel niet om de antwoorden op de meest gestelde vragen te gaan bekijken op mijngezondheid.belgie.be.

Je kan ook vragen aan een zorgverlener om jou daarbij te helpen.​


Dernière mise à jour le  16/03/2023

© APB 2024 Editeur Responsable: Nicolas Echement

Trouver une pharmacie

Une question sur votre santé ou vos médicaments ? Demandez conseil à un pharmacien près de chez vous.

Pharmacies que vous avez précédemment consultées

Itinéraire {{item.addressDesc}}

Heures d'ouverture

{{item.pharmacyOpenInfo.openDesc.toUpperCase()}} {{item.pharmacyOpenInfo.extraInfo}}
La nuit, les pharmaciens de garde sont à votre service pour tout médicament urgent. Actuellement de garde. La nuit, les pharmaciens de garde sont à votre service pour tout médicament urgent.
lundi Veuillez contacter la pharmacie pour connaître ses heures d'ouverture
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi
dimanche

Services disponibles dans la pharmacie

{{service.desc}}

Pour des conseils personalisés, privilégiez toujours le contact en pharmacie. Si vous le souhaitez, certaines pharmacies vous permettent également de :

Prendre rendez-vous

Réservez directement un médicament ou un produit de santé

Accéder à leur site web

Dans certaines régions du pays, il faut appeler un numéro de téléphone spécifique pour savoir quelle pharmacie dispose d'un veilleur de nuit (tarif zonal)