05 avril 2024

Mijn gezondheid, mijn recht

Mijn gezondheid, mijn recht

Op 7 april is het Wereldgezondheidsdag. Dit jaar koos de Wereldgezondheidsorganisatie ‘Mijn gezondheid, mijn recht’ als thema.

Op 7 april is het Wereldgezondheidsdag. Dit jaar koos de Wereldgezondheidsorganisatie ‘Mijn gezondheid, mijn recht’ als thema.

Op 7 april 1948 werd de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) opgericht en sindsdien is het op 7 april traditiegetrouw Wereldgezondheidsdag om bewustzijn te creëren over belangrijke gezondheidsthema’s en actie te ondernemen om de gezondheid en welzijn van de bevolking - wereldwijd - te verbeteren. Helaas wordt voor miljoenen mensen het basisrecht op gezondheid steeds meer bedreigd. Niet alleen door de klimaatcrisis maar ook door armoede en conflicten die mensenlevens niet alleen fysiek maar ook psychologisch verwoesten en ontoereikende toegang tot de gezondheidszorg als gevolg hebben.

Verplichte ziekteverzekering

In ons land mogen we wat gezondheidszorg betreft van geluk spreken. Een van de grootste successen van ons gezondheidssysteem is dat nagenoeg de hele bevolking (99%) gedekt is door de verplichte ziekteverzekering. Gezondheidszorg is ontzettend duur, maar daar sta je meestal niet bij stil omdat dankzij de verplichte ziekteverzekering jouw bijdrage (het remgeld) vrij beperkt is. Al kunnen de kosten toch hoog oplopen als je veel geneesmiddelen of geneeskundige verzorging nodig hebt.

Maximumfactuur

Gelukkig bestaat er een beschermende maatregel: het systeem van de maximumfactuur (MAF) die ervoor zorgt dat de jaarlijkse kosten voor gezinnen beperkt blijven tot een plafond bedrag. Als je het plafond bereikt, moet je geen remgeld meer betalen. Je hoeft je kosten niet bij te houden, dat doet je ziekenfonds en zodra het plafondbedrag is bereikt brengt men je apotheker op de hoogte en betaal je geen bijdrage meer voor terugbetaalde geneesmiddelen en magistrale bereidingen. Voor de andere medische remgelden die je dan nog betaalt (bij de dokter, in het ziekenhuis, …) is het je ziekenfonds die deze automatisch terugbetaalt.

Patiëntempowerment

In ons land is er ook aandacht voor empowerment en betrokkenheid van de patiënt bij zijn eigen gezondheid en zorg en doen onze overheidsinstanties inspanningen om meer informatie rond patiëntrechten te verstrekken, om patiënten toegang te geven tot hun eigen persoonlijke gezondheidsgegevens, en hen zo meer te betrekken bij het onderzoeks- en besluitvormingsproces. Met het gedeeld medisch dossier bijvoorbeeld zijn jouw gegevens op elk moment online beschikbaar en zo hebben niet alleen zorgverleners toegang tot je medische voorgeschiedenis als er iets met je gebeurt maar zo heb jij ook toegang tot alle documenten die artsen in je dossier opslaan. Dit kan uiteraard alleen als jij toestemming geeft om je gegevens te delen. Hoe je dat doet? Door je toestemming online te registreren (met je elektronische identiteitskaart en een kaartlezer) op de website www.mijngezondheid.belgie.be of  brusselshealthnetwork.be als je in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest woont. Of praat erover met je apotheker of arts, zij kunnen je ook helpen bij het registreren van je toestemming.Dit kan uiteraard alleen als jij toestemming geeft om je gegevens te delen.

Heikele punten

Er blijven uiteraard ook uitdagingen, zoals bijvoorbeeld het overmatig gebruik van antibiotica en psychotrope middelen en de (on)toegankelijkheid van tandzorg, vooral dan voor mensen met een laag inkomen. 3,6 % van de mensen die tandzorg uitstelt, geeft aan dit te doen omwille van de kost. Niet alles is dus rozengeur en maneschijn – al mogen we hier écht niet klagen als we kijken naar de wereld, laat ons daar ook bij stilstaan op deze Wereldgezondheidsdag.

Op 7 april 1948 werd de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) opgericht en sindsdien is het op 7 april traditiegetrouw Wereldgezondheidsdag om bewustzijn te creëren over belangrijke gezondheidsthema’s en actie te ondernemen om de gezondheid en welzijn van de bevolking - wereldwijd - te verbeteren. Helaas wordt voor miljoenen mensen het basisrecht op gezondheid steeds meer bedreigd. Niet alleen door de klimaatcrisis maar ook door armoede en conflicten die mensenlevens niet alleen fysiek maar ook psychologisch verwoesten en ontoereikende toegang tot de gezondheidszorg als gevolg hebben.

Verplichte ziekteverzekering

In ons land mogen we wat gezondheidszorg betreft van geluk spreken. Een van de grootste successen van ons gezondheidssysteem is dat nagenoeg de hele bevolking (99%) gedekt is door de verplichte ziekteverzekering. Gezondheidszorg is ontzettend duur, maar daar sta je meestal niet bij stil omdat dankzij de verplichte ziekteverzekering jouw bijdrage (het remgeld) vrij beperkt is. Al kunnen de kosten toch hoog oplopen als je veel geneesmiddelen of geneeskundige verzorging nodig hebt.

Maximumfactuur

Gelukkig bestaat er een beschermende maatregel: het systeem van de maximumfactuur (MAF) die ervoor zorgt dat de jaarlijkse kosten voor gezinnen beperkt blijven tot een plafond bedrag. Als je het plafond bereikt, moet je geen remgeld meer betalen. Je hoeft je kosten niet bij te houden, dat doet je ziekenfonds en zodra het plafondbedrag is bereikt brengt men je apotheker op de hoogte en betaal je geen bijdrage meer voor terugbetaalde geneesmiddelen en magistrale bereidingen. Voor de andere medische remgelden die je dan nog betaalt (bij de dokter, in het ziekenhuis, …) is het je ziekenfonds die deze automatisch terugbetaalt.

Patiëntempowerment

In ons land is er ook aandacht voor empowerment en betrokkenheid van de patiënt bij zijn eigen gezondheid en zorg en doen onze overheidsinstanties inspanningen om meer informatie rond patiëntrechten te verstrekken, om patiënten toegang te geven tot hun eigen persoonlijke gezondheidsgegevens, en hen zo meer te betrekken bij het onderzoeks- en besluitvormingsproces. Met het gedeeld medisch dossier bijvoorbeeld zijn jouw gegevens op elk moment online beschikbaar en zo hebben niet alleen zorgverleners toegang tot je medische voorgeschiedenis als er iets met je gebeurt maar zo heb jij ook toegang tot alle documenten die artsen in je dossier opslaan. Dit kan uiteraard alleen als jij toestemming geeft om je gegevens te delen. Hoe je dat doet? Door je toestemming online te registreren (met je elektronische identiteitskaart en een kaartlezer) op de website www.mijngezondheid.belgie.be of  brusselshealthnetwork.be als je in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest woont. Of praat erover met je apotheker of arts, zij kunnen je ook helpen bij het registreren van je toestemming.Dit kan uiteraard alleen als jij toestemming geeft om je gegevens te delen.

Heikele punten

Er blijven uiteraard ook uitdagingen, zoals bijvoorbeeld het overmatig gebruik van antibiotica en psychotrope middelen en de (on)toegankelijkheid van tandzorg, vooral dan voor mensen met een laag inkomen. 3,6 % van de mensen die tandzorg uitstelt, geeft aan dit te doen omwille van de kost. Niet alles is dus rozengeur en maneschijn – al mogen we hier écht niet klagen als we kijken naar de wereld, laat ons daar ook bij stilstaan op deze Wereldgezondheidsdag.


Dernière mise à jour le  05/04/2024

© APB 2024 Editeur Responsable: Nicolas Echement

Trouver une pharmacie

Une question sur votre santé ou vos médicaments ? Demandez conseil à un pharmacien près de chez vous.

Pharmacies que vous avez précédemment consultées

Itinéraire {{item.addressDesc}}

Heures d'ouverture

{{item.pharmacyOpenInfo.openDesc.toUpperCase()}} {{item.pharmacyOpenInfo.extraInfo}}
La nuit, les pharmaciens de garde sont à votre service pour tout médicament urgent. Actuellement de garde. La nuit, les pharmaciens de garde sont à votre service pour tout médicament urgent.
lundi Veuillez contacter la pharmacie pour connaître ses heures d'ouverture
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi
dimanche

Services disponibles dans la pharmacie

{{service.desc}}

Pour des conseils personalisés, privilégiez toujours le contact en pharmacie. Si vous le souhaitez, certaines pharmacies vous permettent également de :

Prendre rendez-vous

Réservez directement un médicament ou un produit de santé

Accéder à leur site web

Dans certaines régions du pays, il faut appeler un numéro de téléphone spécifique pour savoir quelle pharmacie dispose d'un veilleur de nuit (tarif zonal)