09 août 2022

Wat je moet weten over de kleurstof Titaandioxide

Wat je moet weten over de kleurstof Titaandioxide

Sinds 8 augustus 2022 mogen geen levensmiddelen met de kleurstof E171 titaanoxide meer geproduceerd worden en ook niet ingevoerd worden in de EU. Aangezien E171 verder mag gebruikt worden in geneesmiddelen en dit tot verwarring kan leiden, willen we hier duidelijkheid scheppen.

Sinds 8 augustus 2022 mogen geen levensmiddelen met de kleurstof E171 titaanoxide meer geproduceerd worden en ook niet ingevoerd worden in de EU. Aangezien E171 verder mag gebruikt worden in geneesmiddelen en dit tot verwarring kan leiden, willen we hier duidelijkheid scheppen.

Na de beslissing van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) in 2021 dat de kleurstof E171 titaanoxide niet langer als een veilig levensmiddelenadditief kan beschouwd worden, raadde de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid aan te starten met de stopzetting ervan bij de productie van levensmiddelen en te zoeken naar wettelijk-toegestane alternatieven. Deze stopzetting werd van kracht vanaf 8 augustus 2022.

 

Groen licht voor geneesmiddelen

In de farmaceutische sector is titaniumdioxide (E171) nog steeds toegestaan. Daar wordt het ook nu nog - in minimale hoeveelheden, veel minder dan in levensmiddelen - in veel geneesmiddelen aangetroffen. Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) beklemtoont wel dat het langs de ene kant mogelijk zou moeten zijn alternatieven te vinden ter vervanging van titaandioxide-houdende omhullingen van geneesmiddelen. Langs de andere kant meent het EMA dat het moeilijk is aanbevelingen te doen voor een precieze overgangsperiode door de omvang van het gebruik van E171 en omdat de vervanging ervan vrijwel zeker tot aanzienlijke geneesmiddelentekorten op de Europese markt zou leiden.


Latere evaluatie

De Europese Commissie zal binnen drie jaar na de datum van inwerkingtreding van deze verordening evalueren of titaandioxide blijft staan dan wel geschrapt wordt van de EU-lijst van levensmiddelenadditieven die uitsluitend als kleurstof in geneesmiddelen mogen worden gebruikt.

 

Wat betekent dit concreet? 

De kleurstof E171 mag dus nog gebruikt worden in geneesmiddelen aangezien het om een zeer kleine hoeveelheid gaat. Het bewezen voordeel van het innemen van een geneesmiddel dat E171 als hulpstof bevat, weegt immers veel zwaarder dan dit onbevestigde risico. Wij raden patiënten dan ook aan hun behandeling niet stop te zetten zonder voorafgaand medisch advies.
In voedingssupplementen is E171 wel verboden aangezien deze als voedingsmiddel worden beschouwd.

Na de beslissing van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) in 2021 dat de kleurstof E171 titaanoxide niet langer als een veilig levensmiddelenadditief kan beschouwd worden, raadde de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid aan te starten met de stopzetting ervan bij de productie van levensmiddelen en te zoeken naar wettelijk-toegestane alternatieven. Deze stopzetting werd van kracht vanaf 8 augustus 2022.

 

Groen licht voor geneesmiddelen

Wat geneesmiddelen betreft, mag E171 verder in minieme hoeveelheden gebruikt worden als kleurstof. Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) beklemtoont wel dat het langs de ene kant mogelijk zou moeten zijn alternatieven te vinden ter vervanging van titaandioxide-houdende omhullingen van geneesmiddelen. Langs de andere kant meent het EMA dat het moeilijk is aanbevelingen te doen voor een precieze overgangsperiode door de omvang van het gebruik van E171 en omdat de vervanging ervan vrijwel zeker tot aanzienlijke geneesmiddelentekorten op de Europese markt zou leiden.


Latere evaluatie

De Europese Commissie zal binnen drie jaar na de datum van inwerkingtreding van deze verordening evalueren of titaandioxide blijft staan dan wel geschrapt wordt van de EU-lijst van levensmiddelenadditieven die uitsluitend als kleurstof in geneesmiddelen mogen worden gebruikt.

 

Wat betekent dit concreet? 

De kleurstof E171 mag dus nog gebruikt worden in geneesmiddelen aangezien het om een zeer kleine hoeveelheid gaat. Het bewezen voordeel van het innemen van een geneesmiddel dat E171 als hulpstof bevat, weegt immers veel zwaarder dan dit onbevestigde risico. Wij raden patiënten dan ook aan hun behandeling niet stop te zetten zonder voorafgaand medisch advies.
In voedingssupplementen is E171 wel verboden aangezien deze als voedingsmiddel worden beschouwd.


Dernière mise à jour le  16/03/2023

© APB 2023 Editeur Responsable: Nicolas Echement

Trouver une pharmacie

Une question sur votre santé ou vos médicaments ? Demandez conseil à un pharmacien près de chez vous.

Pharmacies que vous avez précédemment consultées

Itinéraire {{item.addressDesc}}

Heures d'ouverture

{{item.pharmacyOpenInfo.openDesc.toUpperCase()}} {{item.pharmacyOpenInfo.extraInfo}}
La nuit, les pharmaciens de garde sont à votre service pour tout médicament urgent. Actuellement de garde. La nuit, les pharmaciens de garde sont à votre service pour tout médicament urgent.
lundi Veuillez contacter la pharmacie pour connaître ses heures d'ouverture
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi
dimanche

Services disponibles dans la pharmacie

{{service.desc}}

Pour des conseils personalisés, privilégiez toujours le contact en pharmacie. Si vous le souhaitez, certaines pharmacies vous permettent également de :

Prendre rendez-vous

Réservez directement un médicament ou un produit de santé

Accéder à leur site web

Dans certaines régions du pays, il faut appeler un numéro de téléphone spécifique pour savoir quelle pharmacie dispose d'un veilleur de nuit (tarif zonal)