08 novembre 2023

Beter leven met diabetes

Beter leven met diabetes

Een van de meest voorkomende misvattingen over diabetes is dat het een zeldzame ziekte is. Helaas is dit niet het geval! Heeft u diabetes? Wees gerust, ook al is de ziekte ongeneeslijk, met de hulp van een goed zorgteam kan je leren om er goed mee te leven en om diabetes onder controle te houden.

Een van de meest voorkomende misvattingen over diabetes is dat het een zeldzame ziekte is. Helaas is dit niet het geval! Heeft u diabetes? Wees gerust, ook al is de ziekte ongeneeslijk, met de hulp van een goed zorgteam kan je leren om er goed mee te leven en om diabetes onder controle te houden.

Om je diabetes goed onder controle te houden, is het belangrijk om nauw samen te werken met je verschillende zorgverleners, waaronder je huisapotheker. Dit zal ervoor zorgen dat je de juiste behandeling krijgt en je medicatie correct inneemt. Dit is essentieel om ook met diabetes zo gezond mogelijk door het leven te gaan!

Wat kan mijn arts doen?  

Mensen met diabetes type 2 die nog geen gespecialiseerde zorg nodig hebben, worden door de huisarts opgevolgd in het zogeheten ‘starttraject diabetes’. Met dat starttraject wil men diabetici ook meer inzicht geven in hun ziekte, zodat ze hun behandeling zelf goed in handen kunnen nemen en complicaties (zo lang mogelijk) kunnen vermijden. De huisarts kan binnen zo’n voortraject, naargelang de situatie van de patiënt, een ‘educatie’ voorschrijven rond vijf thema’s: ziekte en levensstijl, therapietrouw, voeding en inleiding op beweging. Iedere educatie wordt door een andere zorgverstrekker gegeven, op basis van zijn of haar expertise.

Wat kan mijn huisapotheker doen?  

De huisapotheker geeft de educatie ‘therapietrouw’. Die is bedoeld om mensen met diabetes die problemen hebben met hun geneesmiddelen, of die hun medicatie niet of niet altijd nemen, te helpen. Als je huisarts die educatie voorschrijft, dan kan je een afspraak maken met je (huis)apotheker voor een gratis begeleidingsgesprek. Tijdens dat gesprek zal je apotheker al je geneesmiddelen met jou overlopen en vragen hoe je ze ervaart. Hij zal je ook vertellen waarvoor elk geneesmiddel dient, hoe je het moet nemen, op welk moment (het juiste tijdstip is heel belangrijk bij diabetesmedicatie), wat de mogelijke bijwerkingen zijn en hoe je daarmee kan omgaan. Na afloop van het gesprek krijg je een medicatieschema met het overzicht van je geneesmiddelen mee. Verder kan je ook steeds bij je huisapotheker terecht met jouw vragen rond leefstijl, hulp bij stoppen met roken en andere zaken die jou kunnen helpen om zo gezond mogelijk te leven met diabetes.

Wat kan ikzelf doen?  

Hoewel je over bepaalde factoren zelf geen controle hebt, kun je andere wel beheersen. Deze tips zouden je moeten helpen om complicaties te voorkomen: 

  • Eet gezond en evenwichtig; 
  • Beperk je alcoholgebruik; 
  • Beweeg dagelijks; 
  • Rook niet; 
  • Neem je medicatie correct; 
  • Verzorg je voeten goed en controleer ze dagelijks op wondjes;
  • Laat voetwonden altijd nakijken door een arts;
  • Laat je voeten jaarlijks controleren door een podoloog; 
  • Laat jaarlijks een oogonderzoek uitvoeren door een oogarts.

Vergeet het niet, je verschillende zorgverstrekkers zijn hier om je optimaal te helpen bij het beheersen van je gezondheid.

Om je diabetes goed onder controle te houden, is het belangrijk om nauw samen te werken met je verschillende zorgverleners, waaronder je huisapotheker. Dit zal ervoor zorgen dat je de juiste behandeling krijgt en je medicatie correct inneemt. Dit is essentieel om ook met diabetes zo gezond mogelijk door het leven te gaan!

Wat kan mijn arts doen?  

Mensen met diabetes type 2 die nog geen gespecialiseerde zorg nodig hebben, worden door de huisarts opgevolgd in het zogeheten ‘starttraject diabetes’. Met dat starttraject wil men diabetici ook meer inzicht geven in hun ziekte, zodat ze hun behandeling zelf goed in handen kunnen nemen en complicaties (zo lang mogelijk) kunnen vermijden. De huisarts kan binnen zo’n voortraject, naargelang de situatie van de patiënt, een ‘educatie’ voorschrijven rond vijf thema’s: ziekte en levensstijl, therapietrouw, voeding en inleiding op beweging. Iedere educatie wordt door een andere zorgverstrekker gegeven, op basis van zijn of haar expertise.

Wat kan mijn huisapotheker doen?  

De huisapotheker geeft de educatie ‘therapietrouw’. Die is bedoeld om mensen met diabetes die problemen hebben met hun geneesmiddelen, of die hun medicatie niet of niet altijd nemen, te helpen. Als je huisarts die educatie voorschrijft, dan kan je een afspraak maken met je (huis)apotheker voor een gratis begeleidingsgesprek. Tijdens dat gesprek zal je apotheker al je geneesmiddelen met jou overlopen en vragen hoe je ze ervaart. Hij zal je ook vertellen waarvoor elk geneesmiddel dient, hoe je het moet nemen, op welk moment (het juiste tijdstip is heel belangrijk bij diabetesmedicatie), wat de mogelijke bijwerkingen zijn en hoe je daarmee kan omgaan. Na afloop van het gesprek krijg je een medicatieschema met het overzicht van je geneesmiddelen mee. Verder kan je ook steeds bij je huisapotheker terecht met jouw vragen rond leefstijl, hulp bij stoppen met roken en andere zaken die jou kunnen helpen om zo gezond mogelijk te leven met diabetes.

Wat kan ikzelf doen?  

Hoewel je over bepaalde factoren zelf geen controle hebt, kun je andere wel beheersen. Deze tips zouden je moeten helpen om complicaties te voorkomen: 

  • Eet gezond en evenwichtig; 
  • Beperk je alcoholgebruik; 
  • Beweeg dagelijks; 
  • Rook niet; 
  • Neem je medicatie correct; 
  • Verzorg je voeten goed en controleer ze dagelijks op wondjes;
  • Laat voetwonden altijd nakijken door een arts;
  • Laat je voeten jaarlijks controleren door een podoloog; 
  • Laat jaarlijks een oogonderzoek uitvoeren door een oogarts.

Vergeet het niet, je verschillende zorgverstrekkers zijn hier om je optimaal te helpen bij het beheersen van je gezondheid.


Dernière mise à jour le  02/01/2024

© APB 2024 Editeur Responsable: Nicolas Echement

Trouver une pharmacie

Une question sur votre santé ou vos médicaments ? Demandez conseil à un pharmacien près de chez vous.

Pharmacies que vous avez précédemment consultées

Itinéraire {{item.addressDesc}}

Heures d'ouverture

{{item.pharmacyOpenInfo.openDesc.toUpperCase()}} {{item.pharmacyOpenInfo.extraInfo}}
La nuit, les pharmaciens de garde sont à votre service pour tout médicament urgent. Actuellement de garde. La nuit, les pharmaciens de garde sont à votre service pour tout médicament urgent.
lundi Veuillez contacter la pharmacie pour connaître ses heures d'ouverture
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi
dimanche

Services disponibles dans la pharmacie

{{service.desc}}

Pour des conseils personalisés, privilégiez toujours le contact en pharmacie. Si vous le souhaitez, certaines pharmacies vous permettent également de :

Prendre rendez-vous

Réservez directement un médicament ou un produit de santé

Accéder à leur site web

Dans certaines régions du pays, il faut appeler un numéro de téléphone spécifique pour savoir quelle pharmacie dispose d'un veilleur de nuit (tarif zonal)