27 juin 2019

Fotosensibiliserende geneesmiddelen: welke voorzorgen?

Fotosensibiliserende geneesmiddelen: voorzorgen?

Moet je je opsluiten, goed afgeschermd van de zon en daglicht wanneer je een fotosensibiliserend geneesmiddel moet gebruiken? Nee hoor, maar je doet er wel goed aan enkele voorzorgsmaatregelen te nemen.​

Moet je je opsluiten, goed afgeschermd van de zon en daglicht wanneer je een fotosensibiliserend geneesmiddel moet gebruiken? Nee hoor, maar je doet er wel goed aan enkele voorzorgsmaatregelen te nemen.​

Een geneesmiddel is fotosensibiliserend wanneer het gebruik ervan in combinatie met blootstelling aan de zon leidt tot een huidreactie die abnormaal hevig is. Zo’n reactie kan lijken op “zonnebrand” of op een allergische huidreactie.

Als je een fotosensibiliserend geneesmiddel moet aanbrengen op je huid:

 • Bescherm je de behandelde huidzone gedurende de volledige behandelingsperiode (bij sommige geneesmiddelen zelfs tot enkele dagen na het stopzetten van de behandeling) met kledij en/of een hoed. Vermijd iedere blootstelling aan de zon!

 • Was je handen zorgvuldig na het aanbrengen van het geneesmiddel.

Als je van plan bent om je aan de zon bloot te stellen en je gebruikt een behandelingtegen acné:

 • Zet de behandeling stop de dag voordien, de dag zelf en de dag nadien en bescherm de huidzone met een zonnecrème met hoge beschermingsfactor.

Als je een fotosensibiliserend genees​middel oraal moet innemen:

 • Vermijd blootstelling aan de zon, vooral tussen 12 en 16 uur.

 • Bedek je huid met kledij en een hoed met brede boord, ook als er bewolking is.

 • Smeer niet-afgedekte huidzones in met een zonnecrème met hoge beschermingsfactor. Aarzel niet om je apotheker om advies te vragen voor een geschikt product!

 • Gebruik je zonnecrème goed: smeer je in 20 minuten voor je de zon in gaat, en herhaal om de 2 uur (of na het zwemmen) met voldoende crème.

 • Zit je in de auto of veranda? UVA-stralen schijnen doorheen ramen!

Waardevol advies

Als je last krijgt van zonnebrand, rode plekken of jeuk na het gebruik van een geneesmiddel als je in de zon bent geweest, raadpleeg dan je apotheker of je arts. Zeker als je voor het gebruik van dat geneesmiddel de zon wel goed verdroeg!

Een geneesmiddel is fotosensibiliserend wanneer het gebruik ervan in combinatie met blootstelling aan de zon leidt tot een huidreactie die abnormaal hevig is. Zo’n reactie kan lijken op “zonnebrand” of op een allergische huidreactie.

Als je een fotosensibiliserend geneesmiddel moet aanbrengen op je huid:

 • Bescherm je de behandelde huidzone gedurende de volledige behandelingsperiode (bij sommige geneesmiddelen zelfs tot enkele dagen na het stopzetten van de behandeling) met kledij en/of een hoed. Vermijd iedere blootstelling aan de zon!

 • Was je handen zorgvuldig na het aanbrengen van het geneesmiddel.

Als je van plan bent om je aan de zon bloot te stellen en je gebruikt een behandelingtegen acné:

 • Zet de behandeling stop de dag voordien, de dag zelf en de dag nadien en bescherm de huidzone met een zonnecrème met hoge beschermingsfactor.

Als je een fotosensibiliserend genees​middel oraal moet innemen:

 • Vermijd blootstelling aan de zon, vooral tussen 12 en 16 uur.

 • Bedek je huid met kledij en een hoed met brede boord, ook als er bewolking is.

 • Smeer niet-afgedekte huidzones in met een zonnecrème met hoge beschermingsfactor. Aarzel niet om je apotheker om advies te vragen voor een geschikt product!

 • Gebruik je zonnecrème goed: smeer je in 20 minuten voor je de zon in gaat, en herhaal om de 2 uur (of na het zwemmen) met voldoende crème.

 • Zit je in de auto of veranda? UVA-stralen schijnen doorheen ramen!

Waardevol advies

Als je last krijgt van zonnebrand, rode plekken of jeuk na het gebruik van een geneesmiddel als je in de zon bent geweest, raadpleeg dan je apotheker of je arts. Zeker als je voor het gebruik van dat geneesmiddel de zon wel goed verdroeg!


Dernière mise à jour le  21/03/2023

© APB 2024 Editeur Responsable: Nicolas Echement

Trouver une pharmacie

Une question sur votre santé ou vos médicaments ? Demandez conseil à un pharmacien près de chez vous.

Pharmacies que vous avez précédemment consultées

Itinéraire {{item.addressDesc}}

Heures d'ouverture

{{item.pharmacyOpenInfo.openDesc.toUpperCase()}} {{item.pharmacyOpenInfo.extraInfo}}
La nuit, les pharmaciens de garde sont à votre service pour tout médicament urgent. Actuellement de garde. La nuit, les pharmaciens de garde sont à votre service pour tout médicament urgent.
lundi Veuillez contacter la pharmacie pour connaître ses heures d'ouverture
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi
dimanche

Services disponibles dans la pharmacie

{{service.desc}}

Pour des conseils personalisés, privilégiez toujours le contact en pharmacie. Si vous le souhaitez, certaines pharmacies vous permettent également de :

Prendre rendez-vous

Réservez directement un médicament ou un produit de santé

Accéder à leur site web

Dans certaines régions du pays, il faut appeler un numéro de téléphone spécifique pour savoir quelle pharmacie dispose d'un veilleur de nuit (tarif zonal)