03 novembre 2023

Samen voor een veilig medicijngebruik

Samen voor een veilig medicijngebruik

Van 6 tot 12 november is het terug #MedSafetyWeek, een jaarlijks internationaal initiatief van het Uppsala Monitoring Centre (UMC) om het cruciale belang van correct geneesmiddelengebruik en de risico's van bijwerkingen te benadrukken. Ook jij kan een rol spelen in het bevorderen van farmacovigilantie of geneesmiddelenbewaking!

Van 6 tot 12 november is het terug #MedSafetyWeek, een jaarlijks internationaal initiatief van het Uppsala Monitoring Centre (UMC) om het cruciale belang van correct geneesmiddelengebruik en de risico's van bijwerkingen te benadrukken. Ook jij kan een rol spelen in het bevorderen van farmacovigilantie of geneesmiddelenbewaking!

Wat is farmacovigilantie?

Misschien heb je nog nooit gehoord van farmacovigilantie. Het is het wetenschappelijk vakgebied dat zich bezighoudt met het verzamelen, analyseren, beoordelen en opvolgen van informatie over de veiligheid van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen nadat ze op de markt zijn gekomenen en gebruikt worden door patiënten.  Hoofddoel is het detecteren, beoordelen en beheren van bijwerkingen en andere veiligheidsproblemen die zich kunnen voordoen bij het gebruik van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen. Geneesmiddelenbewaking is dus essentieel voor het waarborgen van de veiligheid van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen en het beperken van de risico’s voor patiënten. Het stelt de gezondheidszorg in staat om snel te reageren op nieuwe veiligheidsinformatie en eventuele problemen aan te pakken om zo ook jouw gezondheid en welzijn te beschermen.

Onvoldoende meldingen

Dit jaar is het thema van #MedSafetyweek: “Wie kan (bijwerkingen) melden?” En neen, niet alleen je apotheker en arts(en) kunnen dat doen, ook jij kan bijdragen tot een betere rapportering van bijwerkingen want ondanks bewustmakingscampagnes blijft het aantal meldingen - helaas - en om verschillende redenen onder-gerapporteerd. Misschien weet ook jij niet waar, hoe, wat juist en wanneer je moet signaleren als je denkt bijwerkingen van een geneesmiddel te ondervinden. Maar geen nood, melden is eenvoudig en dankzij jouw medewerking kunnen de instanties die verantwoordelijk zijn voor geneesmiddelenveiligheid bijwerkingen voor anderen voorkomen en misschien zelfs levens redden. Doe het dus altijd!

Snel en gemakkelijk

Informeer je apotheker of arts bij het vermoeden van een bijwerking.  Je hoeft niet te bewijzen dat de symptomen verband houden met het gebruik van het geneesmiddel! Zij kunnen de nodige stappen ondernemen om de bijwerking te melden aan het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG), maar eigenlijk kan je dat ook zelf via een snelle en gebruiksvriendelijke online procedure op www.eenbijwerkingmelden.be.  Elke melding telt, want ze komt terecht in internationale databanken voor farmacovigilantie. Op deze manier draag je bij aan een wereldwijd bewakingssysteem!

Correct geneesmiddelengebruik

We willen je er ook nog graag even aan herinneren dat je huisapotheker met de dienst Medicatienazicht een door het ziekenfonds terugbetaalde, persoonlijke begeleiding kan aanbieden als je minstens 5 (terugbetaalde) geneesmiddelen neemt. Hij kan al je medicatie-vragen beantwoorden en je helpen bij een correct geneesmiddelengebruik. Ook als je bijwerkingen ondervindt, kan je dit tijdens een medicatienazicht rustig bespreken met je huisapotheker. Check dus zeker bij je huisapotheker of je in aanmerking komt voor een medicatienazicht.

Wat is farmacovigilantie?

Misschien heb je nog nooit gehoord van farmacovigilantie. Het is het wetenschappelijk vakgebied dat zich bezighoudt met het verzamelen, analyseren, beoordelen en opvolgen van informatie over de veiligheid van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen nadat ze op de markt zijn gekomenen en gebruikt worden door patiënten.  Hoofddoel is het detecteren, beoordelen en beheren van bijwerkingen en andere veiligheidsproblemen die zich kunnen voordoen bij het gebruik van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen. Geneesmiddelenbewaking is dus essentieel voor het waarborgen van de veiligheid van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen en het beperken van de risico’s voor patiënten. Het stelt de gezondheidszorg in staat om snel te reageren op nieuwe veiligheidsinformatie en eventuele problemen aan te pakken om zo ook jouw gezondheid en welzijn te beschermen.

Onvoldoende meldingen

Dit jaar is het thema van #MedSafetyweek: “Wie kan (bijwerkingen) melden?” En neen, niet alleen je apotheker en arts(en) kunnen dat doen, ook jij kan bijdragen tot een betere rapportering van bijwerkingen want ondanks bewustmakingscampagnes blijft het aantal meldingen - helaas - en om verschillende redenen onder-gerapporteerd. Misschien weet ook jij niet waar, hoe, wat juist en wanneer je moet signaleren als je denkt bijwerkingen van een geneesmiddel te ondervinden. Maar geen nood, melden is eenvoudig en dankzij jouw medewerking kunnen de instanties die verantwoordelijk zijn voor geneesmiddelenveiligheid bijwerkingen voor anderen voorkomen en misschien zelfs levens redden. Doe het dus altijd!

Snel en gemakkelijk

Informeer je apotheker of arts bij het vermoeden van een bijwerking.  Je hoeft niet te bewijzen dat de symptomen verband houden met het gebruik van het geneesmiddel! Zij kunnen de nodige stappen ondernemen om de bijwerking te melden aan het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG), maar eigenlijk kan je dat ook zelf via een snelle en gebruiksvriendelijke online procedure op www.eenbijwerkingmelden.be.  Elke melding telt, want ze komt terecht in internationale databanken voor farmacovigilantie. Op deze manier draag je bij aan een wereldwijd bewakingssysteem!

Correct geneesmiddelengebruik

We willen je er ook nog graag even aan herinneren dat je huisapotheker met de dienst Medicatienazicht een door het ziekenfonds terugbetaalde, persoonlijke begeleiding kan aanbieden als je minstens 5 (terugbetaalde) geneesmiddelen neemt. Hij kan al je medicatie-vragen beantwoorden en je helpen bij een correct geneesmiddelengebruik. Ook als je bijwerkingen ondervindt, kan je dit tijdens een medicatienazicht rustig bespreken met je huisapotheker. Check dus zeker bij je huisapotheker of je in aanmerking komt voor een medicatienazicht.


Dernière mise à jour le  06/11/2023

© APB 2024 Editeur Responsable: Nicolas Echement

Trouver une pharmacie

Une question sur votre santé ou vos médicaments ? Demandez conseil à un pharmacien près de chez vous.

Pharmacies que vous avez précédemment consultées

Itinéraire {{item.addressDesc}}

Heures d'ouverture

{{item.pharmacyOpenInfo.openDesc.toUpperCase()}} {{item.pharmacyOpenInfo.extraInfo}}
La nuit, les pharmaciens de garde sont à votre service pour tout médicament urgent. Actuellement de garde. La nuit, les pharmaciens de garde sont à votre service pour tout médicament urgent.
lundi Veuillez contacter la pharmacie pour connaître ses heures d'ouverture
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi
dimanche

Services disponibles dans la pharmacie

{{service.desc}}

Pour des conseils personalisés, privilégiez toujours le contact en pharmacie. Si vous le souhaitez, certaines pharmacies vous permettent également de :

Prendre rendez-vous

Réservez directement un médicament ou un produit de santé

Accéder à leur site web

Dans certaines régions du pays, il faut appeler un numéro de téléphone spécifique pour savoir quelle pharmacie dispose d'un veilleur de nuit (tarif zonal)