07 novembre 2022

Werk mee aan veiliger geneesmiddelen door hun bijwerkingen te melden

Werk mee aan veiliger geneesmiddelen door hun bijwerkingen te melden

Heb je een vermoeden dat jouw geneesmiddel de oorzaak is van een ernstige of onbekende bijwerking? Vergeet dat dan niet te melden! Op die manier help je mee om de veiligheid van geneesmiddelen te bevorderen – en dat thema staat deze week in de kijker met de campagne #MedSafetyWeek. Een redelijk vermoeden volstaat en elke melding telt om levens te redden!

Heb je een vermoeden dat jouw geneesmiddel de oorzaak is van een ernstige of onbekende bijwerking? Vergeet dat dan niet te melden! Op die manier help je mee om de veiligheid van geneesmiddelen te bevorderen – en dat thema staat deze week in de kijker met de campagne #MedSafetyWeek. Een redelijk vermoeden volstaat en elke melding telt om levens te redden!

Voor een geneesmiddel in je medicijnkastje belandt, heeft het al een lange weg afgelegd! Het wordt onderworpen aan nauwgezet onderzoek en strenge controles vooraleer het in België op de markt mag worden gebracht en afgeleverd. Op die manier worden de doeltreffendheid, de kwaliteit en de veiligheid van de geneesmiddelen gegarandeerd. De mogelijke bijwerkingen (ook neveneffecten genoemd) maken uiteraard ook deel uit van dat onderzoek.

Bijwerkingen?

Wist je dat elk geneesmiddel ernstige of minder ernstige bijwerkingen kan veroorzaken? In dat opzicht zijn we niet allemaal gelijk. Sommige mensen zijn er bijzonder gevoelig voor, andere  helemaal niet. Voordat je een geneesmiddel neemt, lees je dus best aandachtig de bijsluiter. Op die manier krijg je informatie over de dosering, de contra-indicaties en ook de bijwerkingen die het geneesmiddel eventueel kan hebben. Zo weet je waarom je bijvoorbeeld last hebt van misselijkheid, hoofdpijn of brandend maagzuur sinds je het middel neemt en kan je dat signaleren aan je arts of apotheker.

Staan de bijwerkingen die je hebt niet vermeld in de bijsluiter? Dan nog kunnen ze toe te schrijven zijn aan je medicatie. Het is immers haast onmogelijk om alle bijwerkingen van een nieuw geneesmiddel vast te stellen voor het op de markt wordt gebracht.

Als je een vermoedelijke bijwerking hebt die ernstig of onbekend is, meld ze dan!

Meld bijwerkingen

Als je vermoedt dat je geneesmiddel de oorzaak is van je nieuwe symptomen, die al dan niet vermeld staan in de bijsluiter, vergeet die dan zeker niet te melden aan je apotheker of arts. Zij zullen je in de mate van het mogelijke een alternatief voorstellen, of een product dat verlichting kan bieden (zoals bijvoorbeeld een maagzuurremmer).

Als de door jou vermoede bijwerking ernstig of onbekend is, zullen die zorgverleners ook het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) op de hoogte brengen. Maar je kan- dat ook zelf rechtstreeks doen, via www.eenbijwerkingmelden.be. Het neemt maar enkele minuten tijd beslag en zo kan je de agentschappen die verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van geneesmiddelen helpen om die ongemakken bij anderen te voorkomen! Jouw bijdrage kan zelfs levens redden… dat is toch de moeite waard!

Een dringende vraag?

Heb je een dringende vraag over wat je moet doen in geval van een ernstige bijwerking? Neem dan contact op met het Antigifcentrum op het nummer 070 245 245. Een arts of een apotheker beantwoordt er gratis je vragen, 24 uur op 24, 7 dagen op 7. 

Voor een geneesmiddel in je medicijnkastje belandt, heeft het al een lange weg afgelegd! Het wordt onderworpen aan nauwgezet onderzoek en strenge controles vooraleer het in België op de markt mag worden gebracht en afgeleverd. Op die manier worden de doeltreffendheid, de kwaliteit en de veiligheid van de geneesmiddelen gegarandeerd. De mogelijke bijwerkingen (ook neveneffecten genoemd) maken uiteraard ook deel uit van dat onderzoek.

Bijwerkingen?

Wist je dat elk geneesmiddel ernstige of minder ernstige bijwerkingen kan veroorzaken? In dat opzicht zijn we niet allemaal gelijk. Sommige mensen zijn er bijzonder gevoelig voor, andere  helemaal niet. Voordat je een geneesmiddel neemt, lees je dus best aandachtig de bijsluiter. Op die manier krijg je informatie over de dosering, de contra-indicaties en ook de bijwerkingen die het geneesmiddel eventueel kan hebben. Zo weet je waarom je bijvoorbeeld last hebt van misselijkheid, hoofdpijn of brandend maagzuur sinds je het middel neemt en kan je dat signaleren aan je arts of apotheker.

Staan de bijwerkingen die je hebt niet vermeld in de bijsluiter? Dan nog kunnen ze toe te schrijven zijn aan je medicatie. Het is immers haast onmogelijk om alle bijwerkingen van een nieuw geneesmiddel vast te stellen voor het op de markt wordt gebracht.

Als je een vermoedelijke bijwerking hebt die ernstig of onbekend is, meld ze dan!

Meld bijwerkingen

Als je vermoedt dat je geneesmiddel de oorzaak is van je nieuwe symptomen, die al dan niet vermeld staan in de bijsluiter, vergeet die dan zeker niet te melden aan je apotheker of arts. Zij zullen je in de mate van het mogelijke een alternatief voorstellen, of een product dat verlichting kan bieden (zoals bijvoorbeeld een maagzuurremmer).

Als de door jou vermoede bijwerking ernstig of onbekend is, zullen die zorgverleners ook het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) op de hoogte brengen. Maar je kan- dat ook zelf rechtstreeks doen, via www.eenbijwerkingmelden.be. Het neemt maar enkele minuten tijd beslag en zo kan je de agentschappen die verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van geneesmiddelen helpen om die ongemakken bij anderen te voorkomen! Jouw bijdrage kan zelfs levens redden… dat is toch de moeite waard!

Een dringende vraag?

Heb je een dringende vraag over wat je moet doen in geval van een ernstige bijwerking? Neem dan contact op met het Antigifcentrum op het nummer 070 245 245. Een arts of een apotheker beantwoordt er gratis je vragen, 24 uur op 24, 7 dagen op 7. 


Dernière mise à jour le  16/03/2023

© APB 2024 Editeur Responsable: Nicolas Echement

Trouver une pharmacie

Une question sur votre santé ou vos médicaments ? Demandez conseil à un pharmacien près de chez vous.

Pharmacies que vous avez précédemment consultées

Itinéraire {{item.addressDesc}}

Heures d'ouverture

{{item.pharmacyOpenInfo.openDesc.toUpperCase()}} {{item.pharmacyOpenInfo.extraInfo}}
La nuit, les pharmaciens de garde sont à votre service pour tout médicament urgent. Actuellement de garde. La nuit, les pharmaciens de garde sont à votre service pour tout médicament urgent.
lundi Veuillez contacter la pharmacie pour connaître ses heures d'ouverture
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi
dimanche

Services disponibles dans la pharmacie

{{service.desc}}

Pour des conseils personalisés, privilégiez toujours le contact en pharmacie. Si vous le souhaitez, certaines pharmacies vous permettent également de :

Prendre rendez-vous

Réservez directement un médicament ou un produit de santé

Accéder à leur site web

Dans certaines régions du pays, il faut appeler un numéro de téléphone spécifique pour savoir quelle pharmacie dispose d'un veilleur de nuit (tarif zonal)