21 août 2023

Wat doet een huisapotheker?

Wat doet een huisapotheker?

Zoals de grote meerderheid van onze landgenoten heb je ongetwijfeld een vaste apotheker: iemand die je kent en volledig vertrouwt.

Zoals de grote meerderheid van onze landgenoten heb je ongetwijfeld een vaste apotheker: iemand die je kent en volledig vertrouwt.

Zoals de grote meerderheid van onze landgenoten heb je ongetwijfeld een vaste apotheker: iemand die je kent en volledig vertrouwt. Bij die apotheker haal je de geneesmiddelen en gezondheids- en verzorgingsproducten die je nodig hebt. In bepaalde gevallen aarzel je niet om hem of haar al jouw vragen te stellen of advies te vragen in verband met je gezondheid. Vooral de beschikbaarheid en nabijheid van die apotheker stel je op prijs.

Intensievere begeleiding

Mensen met een chronische aandoening die dat wensen, kunnen ook specifieke, volledig terugbetaalde ondersteuning krijgen om het juiste gebruik van hun medicatie te garanderen. Daartoe hoeven ze gewoon aan hun gebruikelijke apotheker te vragen of die hun huisapotheker wil worden. Hoewel die functie al een aantal jaren bestaat, is ze niet altijd volledig duidelijk voor iedereen.

Terugbetalingsvoorwaarden voor de dienst ‘huisapotheker’

De chronische patiënt mag niet in een rusthuis verblijven en moet het voorbije jaar vijf terugbetaalde        geneesmiddelen (waarvan minstens 1 voor een chronische aandoening) afgeleverd hebben gekregen  in dezelfde apotheek.

 

De belangrijkste taak van de huisapothekers bestaat erin hun patiënten – en hun zorgverleners (huisarts, specialisten, tandarts, …) – een volledig medicatieschema ter beschikking te stellen. Daartoe registeren zij systematisch in het farmaceutisch dossier van de patiënt alle geneesmiddelen (ook medicatie zonder voorschrift) en ook alle gezondheidsproducten die mogelijk een invloed kunnen hebben op de werking van hun medicatie. De apotheker consulteert ook het gedeeld farmaceutisch dossier van de patiënt om in het medicatieschema ook de geneesmiddelen en gezondheidsproducten op te nemen die in andere apotheken zijn gekocht. Dat schema wordt bijgewerkt bij elke wijziging in de behandeling. Met andere woorden:

  • De patiënt beschikt op elk moment over een eenvoudig en praktisch document met alle nuttige inlichtingen over de te nemen dosis, de behandelingsduur, de tijdstippen waarop elke medicatie moet worden ingenomen en belangrijke tips voor het juiste gebruik. Het medicatieschema vormt dan ook een waardevol geheugensteuntje, dat trouwens ook gemakkelijk overal mee naartoe te nemen is.
  • De verschillende zorgverleners hebben onmiddellijk een volledig beeld van de geneesmiddelen die een patiënt neemt. Dat is vooral nuttig wanneer die patiënt bijvoorbeeld verschillende specialisten raadpleegt of dringend in het ziekenhuis moet worden opgenomen. In dat geval kan de zorg meteen worden aangepast om bijvoorbeeld gevaarlijke wisselwerkingen tussen twee geneesmiddelen te voorkomen.

Waarom “huis”apotheker?

Door die functie op te nemen, wordt de apotheker zowel voor de behandelende arts als voor de andere zorgverleners die met die patiënt een therapeutische relatie hebben een vertrouwde persoon, dicht bij huis, iemand om contact mee op te nemen in verband met de medicatie van de patiënt.

Om te kunnen genieten van de terugbetaling van de diensten van jouw huisapotheker, moet je vooraf een overeenkomst ondertekenen, waarin je zowel instemt met het delen van je gezondheidsgegevens als met de opvolging van de farmaceutische zorg.

Goed om weten

Sinds 1 april 2023 kunnen sommige chronische patiënten ook gebruik maken van een medicatienazicht. Die nieuwe dienst wil meer steun bieden aan patiënten die meerdere geneesmiddelen per dag moeten nemen en die in dat verband problemen ondervinden.  

Zoals de grote meerderheid van onze landgenoten heb je ongetwijfeld een vaste apotheker: iemand die je kent en volledig vertrouwt. Bij die apotheker haal je de geneesmiddelen en gezondheids- en verzorgingsproducten die je nodig hebt. In bepaalde gevallen aarzel je niet om hem of haar al jouw vragen te stellen of advies te vragen in verband met je gezondheid. Vooral de beschikbaarheid en nabijheid van die apotheker stel je op prijs.

Intensievere begeleiding

Mensen met een chronische aandoening die dat wensen, kunnen ook specifieke, volledig terugbetaalde ondersteuning krijgen om het juiste gebruik van hun medicatie te garanderen. Daartoe hoeven ze gewoon aan hun gebruikelijke apotheker te vragen of die hun huisapotheker wil worden. Hoewel die functie al een aantal jaren bestaat, is ze niet altijd volledig duidelijk voor iedereen.

Terugbetalingsvoorwaarden voor de dienst ‘huisapotheker’

De chronische patiënt mag niet in een rusthuis verblijven en moet het voorbije jaar vijf terugbetaalde        geneesmiddelen (waarvan minstens 1 voor een chronische aandoening) afgeleverd hebben gekregen  in dezelfde apotheek.


De belangrijkste taak van de huisapothekers bestaat erin hun patiënten – en hun zorgverleners (huisarts, specialisten, tandarts, …) – een volledig medicatieschema ter beschikking te stellen. Daartoe registeren zij systematisch in het farmaceutisch dossier van de patiënt alle geneesmiddelen (ook medicatie zonder voorschrift) en ook alle gezondheidsproducten die mogelijk een invloed kunnen hebben op de werking van hun medicatie. De apotheker consulteert ook het gedeeld farmaceutisch dossier van de patiënt om in het medicatieschema ook de geneesmiddelen en gezondheidsproducten op te nemen die in andere apotheken zijn gekocht. Dat schema wordt bijgewerkt bij elke wijziging in de behandeling. Met andere woorden:

  • De patiënt beschikt op elk moment over een eenvoudig en praktisch document met alle nuttige inlichtingen over de te nemen dosis, de behandelingsduur, de tijdstippen waarop elke medicatie moet worden ingenomen en belangrijke tips voor het juiste gebruik. Het medicatieschema vormt dan ook een waardevol geheugensteuntje, dat trouwens ook gemakkelijk overal mee naartoe te nemen is.
  • De verschillende zorgverleners hebben onmiddellijk een volledig beeld van de geneesmiddelen die een patiënt neemt. Dat is vooral nuttig wanneer die patiënt bijvoorbeeld verschillende specialisten raadpleegt of dringend in het ziekenhuis moet worden opgenomen. In dat geval kan de zorg meteen worden aangepast om bijvoorbeeld gevaarlijke wisselwerkingen tussen twee geneesmiddelen te voorkomen.

Waarom “huis”apotheker?

Door die functie op te nemen, wordt de apotheker zowel voor de behandelende arts als voor de andere zorgverleners die met die patiënt een therapeutische relatie hebben een vertrouwde persoon, dicht bij huis, iemand om contact mee op te nemen in verband met de medicatie van de patiënt.

Om te kunnen genieten van de terugbetaling van de diensten van jouw huisapotheker, moet je vooraf een overeenkomst ondertekenen, waarin je zowel instemt met het delen van je gezondheidsgegevens als met de opvolging van de farmaceutische zorg.

Goed om weten

Sinds 1 april 2023 kunnen sommige chronische patiënten ook gebruik maken van een medicatienazicht. Die nieuwe dienst wil meer steun bieden aan patiënten die meerdere geneesmiddelen per dag moeten nemen en die in dat verband problemen ondervinden.  


Dernière mise à jour le  21/08/2023

© APB 2024 Editeur Responsable: Nicolas Echement

Trouver une pharmacie

Une question sur votre santé ou vos médicaments ? Demandez conseil à un pharmacien près de chez vous.

Pharmacies que vous avez précédemment consultées

Itinéraire {{item.addressDesc}}

Heures d'ouverture

{{item.pharmacyOpenInfo.openDesc.toUpperCase()}} {{item.pharmacyOpenInfo.extraInfo}}
La nuit, les pharmaciens de garde sont à votre service pour tout médicament urgent. Actuellement de garde. La nuit, les pharmaciens de garde sont à votre service pour tout médicament urgent.
lundi Veuillez contacter la pharmacie pour connaître ses heures d'ouverture
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi
dimanche

Services disponibles dans la pharmacie

{{service.desc}}

Pour des conseils personalisés, privilégiez toujours le contact en pharmacie. Si vous le souhaitez, certaines pharmacies vous permettent également de :

Prendre rendez-vous

Réservez directement un médicament ou un produit de santé

Accéder à leur site web

Dans certaines régions du pays, il faut appeler un numéro de téléphone spécifique pour savoir quelle pharmacie dispose d'un veilleur de nuit (tarif zonal)